ДокументацІя «Уберу»

ТДВ «Дніпрокомунтранс» оприлюднює інформацію щодо встановлення тарифів на поводження з відходами у частині вивозу твердих та великогабаритних побутових відходів із розміщенням.

ТДВ „Дніпрокомунтранс" здійснило розрахунок планових витрат на послуги з твердих та великогабаритних побутових відходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006р №1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів" та визначило тарифи на надання послуг із поводження з відходами у частині вивезення твердих та великогабаритних побутових відходів із урахуванням розміщення на полігоні

м.Покров за тарифом 24,58грн за 1 м3 із ПДВ 20% в розмірі (по категоріях споживачів):

- населення:

тверди побутові відходи - 149грн 85коп за 1 м3 з ПДВ;

великогабаритні побутові відходи – 441грн 16коп за 1 м3 з ПДВ;

- бюджетні установи та організації, що фінансуються за рахунок бюджету:

тверди побутові відходи - 232грн 56коп за 1 м3 з ПДВ;

великогабаритні побутові відходи – 607грн 77коп за 1 м3 з ПДВ;

- інші споживачі:

тверди побутові відходи - 257грн 80коп за 1 м3 з ПДВ;

великогабаритні побутові відходи – 649грн 53коп за 1 м3 з ПДВ.

Комплексний тариф для населення з урахуванням норми накопичення на рік: ТПВ - 1,3м3, ВВ (10% від норми ТПВ) – 0,13м3 та з урахуванням утилізації на рівні 24,58грн з ПДВ за 1м3 становить 252грн 16коп з ПДВ з одного мешканця на рік, або 21грн 01коп за 1мешканця з ПДВ на місяць.

Розрахунок повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (без податку на додану вартість) у частині вивозу твердих побутових відходів по м.Покров № Показник Код рядка Планований період рік 2021 з/п усього, тис. грн грн/м-3 грн/т А Б В 10 11 12 1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 7 133 649,622 86,68 не розраховуються 1..1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 1 897 855,18 23,06 1..1.1 паливно-мастильні матеріали 3 1 317 145,70 16,00 1..1.2 матеріали для ремонту засобів механізації 4 530 177,75 6,44 1..1.3 електроенергія на технологічні потреби 5 0 0,00 1..1.4 доставка ґрунту** 6 0 0,00 1..1.5 матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** 7 0 0,00 1..1.6 інші прямі матеріальні витрати 8 50 531,73 0,61 1..2 прямі витрати на оплату праці 9 2 114 996,286 25,70 1..3 інші прямі витрати, зокрема: 10 1 442 865,696 17,53 1..3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників 11 465 299,183 5,65 1..3.2 амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги 12 929 299,8246 11,29 1..3.3 інші прямі витрати 15 48 266,69 0,59 1..4 загальновиробничі витрати 16 1 677 932,46 20,39 2 Адміністративні витрати 17 1 028 211,72 12,49 3 Витрати на збут 18 0 0,00 4 Інші операційні витрати 19 21 444,90519 0,26 5 Фінансові витрати 20 0 0,00 6 Усього витрат повної собівартості* 21 8 183 306,252 99,43 7 Витрати на покриття втрат 22 0 0,00 8 Планований прибуток* 23 409 165,3126 4,97 8..1 податок на прибуток 24 73 649,75627 0,89 8..2 чистий прибуток, зокрема: 25 335 515,5563 4,08 8..2.1 дивіденди 26 0 0,00 8..2.2 резервний фонд (капітал) 27 0 0,00 8..2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 28 335 515,5563 4,08 8..2.4 інше використання прибутку 29 0 0,00 9 Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів ( лише перевезення) 30 8 592 471,564 104,40 10 Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами (тис. м-3, тис. т): 31 82,30142 82 301,42 11 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами ( лише перевезення) 32 104,40 11..1 Тариф на послуги із розміщення побутових відходів, грн.м3 без ПДВ 20,475 20,475 12 Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів з врахуванням розміщення, грн.м3 без ПДВ 124,88

Розрахунок повної собівартості та тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (без податку на додану вартість) у частині вивозу великогабаритних побутових відходів по м.Покров № Показник Код рядка Планований період рік 2021 з/п усього, тис. грн грн/м-3 грн/т А Б В 10 11 12 1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1 1 346 826,641 293,89 не розраховуються 1..1 прямі матеріальні витрати, зокрема: 2 400 751,71 87,45 1..1.1 паливно-мастильні матеріали 3 285 395,07 62,28 1..1.2 матеріали для ремонту засобів механізації 4 79 803,79 17,41 1..1.3 електроенергія на технологічні потреби 5 0 0,00 1..1.4 доставка ґрунту** 6 0 0,00 1..1.5 матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** 7 0 0,00 1..1.6 інші прямі матеріальні витрати 8 35 552,85 7,76 1..2 прямі витрати на оплату праці 9 473120,84 103,24 1..3 інші прямі витрати, зокрема: 10 136 915,6811 29,88 1..3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників 11 104 086,5842 22,71 1..3.2 амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із наданням послуги 12 32 551,65662 7,10 1..3.3 інші прямі витрати 15 277,44 0,06 1..4 загальновиробничі витрати 16 336 038,42 73,33 2 Адміністративні витрати 17 163 550,89 35,69 3 Витрати на збут 18 0 0,00 4 Інші операційні витрати 19 4797,186437 1,05 5 Фінансові витрати 20 0 0,00 6 Усього витрат повної собівартості* 21 1 515 174,716 330,62 7 Витрати на покриття втрат 22 0 0,00 8 Планований прибуток* 23 75 758,73582 16,53 8..1 податок на прибуток 24 13 636,57245 2,98 8..2 чистий прибуток, зокрема: 25 62 122,16337 13,56 8..2.1 дивіденди 26 0 0,00 8..2.2 резервний фонд (капітал) 27 0 0,00 8..2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 28 62 122,16337 13,56 8..2.4 інше використання прибутку 29 0 0,00 9 Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів 30 1 590 933,452 347,16 10 Обсяг послуг з поводження з обутовими відходами (тис. м-3, тис. т): 31 4,583 4 582,76 11 Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами (перевезення) 32 347,16 11..1 Тариф на послуги із розміщення побутових відходів, грн.м3 без ПДВ 20,475 20,475 12 Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів з врахуванням розміщення, грн.м3 без ПДВ 367,63

Усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань підлягають реєстрації та приймаються ТДВ "Дніпрокомунтранс" за адресами:

- м.Дніпро, Запорізьке шосе, буд.26. Контактний телефон (056)7765771

- м.Покров, вул. Тикви, буд.2 . Контактний телефон (067)5043110 (напрямок 3)

Прийняття зауважень та пропозицій приймаються протягом 14 днів з дня оприлюднення інформації

До уваги мешканців громади міста Покров!

Підприємство повідомляє, що у квитанціях по м. Покров за листопад місяць 2020 р. не врахована переплата по взаєморозрахунках мешканців з «КП САНОЧИСТКА ДОР».

Рішенням Іларіонівської селищної ради від 31.10.2019 року № 136 ТДВ «Дніпрокомунтранс» визнане виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів на території Іларіонівської селищної ради.

ТДВ «Дніпрокомунтранс» оприлюднює інформацію щодо наміру переглянути тарифи на поводження з відходами у частині вивозу твердих побутових відходів із розміщенням.

ТДВ „Дніпрокомунтранс" здійснило розрахунок планових витрат на послуги з поводження з твердими побутовими відходами згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1010 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів" та визначило тарифи на надання послуг із вивезення твердих побутових відходів у розмірі:

- тверді побутові відходи – 212 грн 29 коп за 1 м3 з ПДВ 20%;

- вартість комплексної послуги з поводження з відходами для населення становить 23 грн 00 коп з ПДВ 20% на одну особу на місяць з урахуванням норм накопичення на рік 1,3 м3 та вартості розміщення на полігоні КП «Еко Дніпро» у сумі 13,08 грн. з ПДВ 20%.


Усі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань підлягають реєстрації та приймаються ТДВ "Дніпрокомунтранс" за адресою:

- м. Дніпро, Запорізьке шосе, буд. 26. Контактний телефон (056) 776-57-71.

Прийняття зауважень та пропозицій здійснюється протягом 7 днів з дня оприлюднення інформації.
07.10.2020 р.
Інформація для споживачів послуги з поводження з побутовими відходами на території Олександрівської сільської ради

З 08 липня 2020 року згідно рішення «Про встановлення тарифів на збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Олександрівської сільської ради» № 10-40-VII від 22 червня 2020 р. підприємству ТДВ «Дніпрокомунтранс» на території Олександрівської сільської ради встановлено тариф на послуги з поводження з відходами:

- у частині послуги з поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) із розрахунку 177,42 грн. за 1 м3 з урахуванням ПДВ 20%;

- у частині послуги з поводження з великогабаритними побутовими відходами (ВПВ) із розрахунку 402,23 грн. за 1 м3 з урахуванням ПДВ 20%;

- вартість комплексної послуги з поводження з відходами у частині послуги з поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) для населення становить 19,22 грн. з ПДВ 20% на одну особу на місяць (без урахування послуги з поводження з великогабаритними відходами) з урахуванням норм накопичення на рік ТПВ – 1,3 м3.
Команда «Уберу»
120 років досвіду заради чистого майбутнього
Запорізьке шосе, 26, м. Дніпро,
Дніпропетровська обл., 49000
Адреса